DaNang Motorbike Rental

BAO AN MOTOBIKE RENTAL

04 Nguyễn Thiện kế, Sơn Trà, Đà Nẵng.
 (093.797.1111)

SEMI-AUTO SEMI-AUTO

Exciter 135CC
Exciter 135CC
1 day rental price: 130.000
3 day rental price: 120.000
Honda Winner 150CC 2018
Honda Winner 150CC 2018
1 day rental price: 150.000
3 day rental price: 130.000
Exciter 150 CC
Exciter 150 CC
1 day rental price: 150.000
3 day rental price: 130.000
Honda WaveS 110
Honda WaveS 110
1 day rental price: 100.000
3 day rental price: 80.000
Honda wave rsx 110
Honda wave rsx 110
1 day rental price: 100.000
3 day rental price: 80.000
Yamaha Sirius 110 2017
Yamaha Sirius 110 2017
1 day rental price: 100.000
3 day rental price: 80.000
HONDA BLADE 110 (RED - WHITE)
HONDA BLADE 110 (RED - WHITE)
1 day rental price: 100.000
3 day rental price: 80.000

Blog

Contact