DaNang Motorbike Rental

BAO AN MOTOBIKE RENTAL

04 Nguyễn Thiện kế, Sơn Trà, Đà Nẵng.
 (093.797.1111)

HONDA BLADE 110 (RED - WHITE) HONDA BLADE 110 (RED - WHITE)

HONDA BLADE 110 (RED - WHITE) motorbike for rent in Da Nang, 1 day rental price: 100.000vnd, 3 day rental price: 80.000vnd

1 day rental price: 100.000 vnd
3 day rental price: 80.000 vnd

Share Facebook


HONDA BLADE 110 (RED - WHITE) Related to

Blog

Contact